Klachtenprocedure Praktijk voor Hondengedrag

Praktijk voor Hondengedrag heeft de tevredenheid van de klant hoog in het vaandel staan, wij nemen eventuele klachten daarom erg serieus.
Wij stellen het op prijs dat indien je niet tevreden bent of je een klacht hebt dit kenbaar maakt.

Wanneer je klacht mondeling niet naar tevredenheid wordt opgelost verzoeken wij de klacht per email naar: info@praktijkvoorhondengedrag.nl toe te sturen.
Graag ontvangen wij een duidelijke omschrijving van de klacht en de door jou gewenste oplossing.
Binnen 1 werkdag ontvang je van ons een bevestiging van de klacht, in deze bevestiging vermelden wij het termijn waarop je een reactie kunt verwachten met een maximum van 10 werkdagen.

Praktijk voor Hondengedrag zal er altijd naar streven om de klacht naar tevredenheid maar binnen redelijkheid op te lossen.