Algemene voorwaarden/huisregels Praktijk voor Hondengedrag

1. Je bent verplicht een WA verzekering te hebben voor je hond.
2. Je bent zelf verantwoordelijk voor schade die je hond toebrengt aan derden. Praktijk voor Hondengedrag is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die door je hond wordt toegebracht aan derden.
3. Het hele gezin inclusief kinderen zijn welkom tijdens de lessen, kinderen jongen dan 16 jaar trainen nooit zonder toezicht van ouders of begeleider.
4. Schade die wordt toegebracht aan materialen van Praktijk voor Hondengedrag moet worden vergoed.
5. Honden zijn altijd aangelijnd tijdens de lessen en mogen alleen worden losgelaten met toestemming van de instructeur.
6. Tijdens de lessen is het niet toegestaan dat de honden onderling aangelijnd contact hebben, houd voldoende afstand.
7. Tips en adviezen gegeven door Praktijk voor Hondengedrag kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele ongewenste gevolgen. De eigenaar is hier ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor.
8. Is je hond ziek en/of heeft hij een besmettelijke aandoening, geef het dan voorafgaand aan de les door.
9. Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van de instructeur zal de les geannuleerd worden. Ik zal je hiervan zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte brengen. In overleg wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak ingepland.
10. Gemaakte afspraken moeten bij verhindering minimaal 48 uur vooraf worden afgezegd, lessen die binnen 48 uur worden afgezegd zullen voor 50% worden doorberekend. Lessen die binnen 24 uur worden afgezegd worden voor 100% doorberekend.
11. De lessen gaan altijd door, ook bij een beetje regen. Alleen bij extreme hitte of gevaarlijke weersomstandigheden zullen de lessen worden geannuleerd, dit altijd ter beoordeling van Praktijk voor Hondengedrag.
12. De betaling dient tijdens de afspraak contant of door middel van een Tikkie betaald te worden.
13. Voorafgaand aan de intake of de eerste les vindt er altijd een korte telefonische intake plaats
14. Je ontvangt altijd een bevestiging per mail van de gemaakte afspraak
15. Praktijk voor Hondengedrag heeft altijd het recht een cursist te weigeren of een lopende cursus te beëindigen, niet genoten lessen zullen worden gerestitueerd.
16. Slipkettingen, half checks, zogeheten flexilijnen en prikbanden zijn niet toegestaan tijdens de trainingen of lessen van Praktijk voor Hondengedrag. Zorg dat je in het bezit bent van een goed passend tuig of halsband met bij voorkeur een riem van 2 meter.
17. De schriftelijke informatie verstrekt door Praktijk voor Hondengedrag mag nooit zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
18. Praktijk voor Hondengedrag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat.